Szerződési feltételek

Az SOS-BM Sofőr Kft. sofőrszolgálati tevékenységeket vállal, melynek általános feltételeit ebben a dokumentumban rögzíti. Az általános sofőrszolgálat keretében az ügyfelet autójával együtt egy a megrendelő által megadott tetszőleges helyről a szintén általa megjelölt címre/címekre eljuttatjuk szállítási díj ellenében. A díjakat szórólapokon, árjegyzékeken és az interneten közöljük. A változtatás jogát fenntartjuk és az új ártáblát a változás előtt legalább egy héttel kihirdetjük. Aktuális áraink az interneten folyamatosan ellenőrizhetőek. A megrendelő a kért érkezést megelőző 30. percig módosíthatja, lemondhatja a megrendelést. Az SOS-BM Sofőr Kft. az általános sofőrszolgálat keretében vállaljuk, Budapest területén, között általánosan 30-40 percen belül, országosan 4 órán belül megérkezünk a megrendelő által megjelölt indulási címre. Az SOS-BM Sofőr Kft. a sofőrszolgálati tevékenysége során az igazolhatóan az ő vagy alkalmazottai és megbízottai hibájából keletkező károkért 250.000,- azaz kétszázötvenezer forint értékhatárig vállal felelősséget, a Generali Providencia Zrt. az SOS-BM Sofőr Kft. által szállított személygépkocsikat 15.000.000,- Ft értékben biztosítja. Az SOS-BM Sofőr Kft. megtagadja a megbízás teljesítését, ha felismeri, hogy a gépjármű, amelynek használatával megbízzák, nem felel meg a biztonságos közlekedés feltételeinek, annak használatával emberi életet, egészséget, testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti és veszélyezteti. Amennyiben a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítjuk meg, hogy a gépjármű nem felel meg ezeknek a feltételeknek, a megbízást azonnal megtagadjuk. A Megbízó felelősséget vállal a gépjárműve műszaki állapota miatt a személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, az SOS-BM Sofőr Kft. vagyontárgyaiban, eszközeiben és más vagyontárgyakban okozott károkért. Ezen kívül köteles megtéríteni az SOS-BM Sofőr Kft. többletköltségeit, ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a megbízó a jogszabályokban és/vagy az ÁSZF-ben foglaltakat nem tartotta be. sossofor paragrafus – szerződési feltételek A szolgáltatási szerződés a szóbeli megbízással jön létre. A megbízás tartalmazza a szolgáltató és a megbízó adatait, az indulási és az érkezési címet, az árat és a megbízó nyilatkozatát a gépjármű jogszerű használhatóságáról, és az ÁSZF tartalmának megismeréséről. A megbízás esetében jelen ÁSZF rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják. Az SOS-BM Sofőr Kft. a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatok kezelésénél, feldolgozásánál és továbbításánál tiszteletben tartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak, azokat harmadik személynek nem adja át, kivétel ez alól a jogszabályokban meghatározott hatóságok, szervezetek részére történő megkeresést és kötelező adatszolgáltatást.

Lezárva: Budapest, 2008. 11. 01.